Хосо маки

Хосо маки с лососем

160 гр.
8 кусочков
49 грн.

Хосо маки с окунем

160 гр.
8 кусочков
34 грн.

Хосо маки с угрем

160 гр.
8 кусочков
57 грн.

Хосо маки с жареным окунем

160 гр.
8 кусочков
39 грн.

Хосо маки с тунцом

160 гр.
8 кусочков
58 грн.

Хосо маки с креветкой

160 гр.
8 кусчков
53 грн.

Хосо маки с чукой

160 гр.
8 кусчков
37 грн.