Хосо маки

Хосо маки с лососем

160 гр.
8 кусочков
65 грн.

Хосо маки с окунем

160 гр.
8 кусочков
55 грн.

Хосо маки с угрем

160 гр.
8 кусочков
85 грн.

Хосо маки с жареным окунем

160 гр.
8 кусочков
50 грн.

Хосо маки с тунцом

160 гр.
8 кусочков
70 грн.

Хосо маки с креветкой

160 гр.
8 кусчков
70 грн.

Хосо маки с чукой

160 гр.
8 кусчков
50 грн.